среда, 5 января 2022 г.

 EU4Skills Програма підготовки викладачів для чотирьох професій HORECA

Завершився перший модуль навчання за Програмою підготовки викладачів 4 професій ресторанного господарства «Компетентнісно-орієнтована освіта ЗП(ПТ)О». План навчання базується на рамці компетентностей викладачів та трьох основних компетенціях: педагогіка, розвиток та створення мереж.
Впродовж двох місяців знайомилась з фінськими колегами та опанувала такі теми:👩‍🏫
• П(ПТ)О на основі компетентностей;
• навчальні середовища (інтеграція теорії та практики);
• підходи та методології навчання, орієнтовані на здобувача освіти;
• стале оцінювання та зворотний зв'язок;
• спільні моделі навчання;
• майбутні тенденції у сфері П(ПТ)О.
Якщо коротенько, то приклади фінської системи освіти показали найважливішу перевагу компетентнісно-орієнтованої освіти, а саме, вона готує учнів до трудового життя. Враховуючи вимоги сьогодення такій напрямок розвитку професійної (професійно-технічної) освіти дає можливість по закінченню навчання здобувачам освіти мати впевненість у працевлаштуванні, а роботодавцям цінувати компетентності здобувачів освіти, оскільки вони відповідають реальним трудовим обов’язкам.

Попереду два модулі навчання🧐
среда, 1 сентября 2021 г.


 Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області з 13.09.2021-30.09.2021 розпочинає дистанційний курс № 6 за темою "Методичні компетентності майстра виробничого навчання".

Онлайн тренер – Юлія Прокопенко.
Відповідно до навчального плану освітньої програми тривалість навчання становить 24 академічні години (0,8 кредиту EKTS).
Попередня реєстрація обов’язкова та відкрита до 10 вересня 2021 року за посиланням https://forms.gle/BJYobUDogsnm1zn86
З програмою дистанційного курсу, умовами та необхідними інструкціями щодо початку навчання можна ознайомитись на сайті “Дистанційне навчання НМЦ ПТО у Запорізькій області” https://cutt.ly/2hj11rN

пятница, 30 апреля 2021 г.

 

«Використання моделей змішаного навчання в освітньому просторі»

Світ стрімко змінюється, сьогодні знання знаходяться не лише на паперових носіях та в пам’яті людини, а в мережах, спільнотах; люди навчаються через створення та підтримку зв’язків з «обізнаними» людьми, що сприяє навчальній діяльності поза стінами класних кімнат. Це зумовило появу нових моделей та технологій навчання, характерними рисами яких стає самостійне здобуття знань за допомогою комп’ютера та мережі Інтернет. Яскравим прикладом такої технології є змішане навчання.

Змішане навчання — це така технологія формальної освіти, згідно з якою здобувач освіти засвоює одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно, керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає офлайн, тобто в класі. Змішане навчання має переваги, оскільки воно персоналізоване, у здобувача освіти з’являється можливість засвоювати матеріал у власному темпі, багато разів передивляючись навчальні матеріали (наприклад, відео), робити паузи в разі потреби, повертатися до матеріалу попередніх уроків чи тем. Саме запровадження змішаного навчання дозволяє додатково мотивувати учнів до навчання, перетворює вчителя на фасилітатора, налагоджується взаємодія учнів, у них формуються навички роботи в команді. Успішна реалізація дисципліни у змішаному форматі передусім залежить від готовності викладача адаптувати свій підхід до подачі матеріалу, методів викладання й розуміння ролей викладача та учнів в освітньому процесі .Ось чому важливо комунікувати нові можливості, зокрема для педагогічних працівників, які з’являються завдяки впровадженню змішаного навчання.

26 квітня 2021 року Науково методичний-центр професійно-технічної освіти завершив тритижневий курс для педагогічних працівників нашої країни за темою «Використання моделей змішаного навчання в освітньому просторі».: Програма курсу має практичну спрямованість та охоплює змістовну, практичну і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогів у напрямку формування власної стратегії впровадження й розвитку змішаного навчання в освітній процес.

НМЦ ПТО у Запорізькій області вітає  208 педагогічних працівників з отриманням сертифікату та підняттям професійних компетентностей  необхідних для розвитку та успішної  професійної реалізації.
 

«Формування життєвих компетентностей шляхом педагогічного супроводу з елементами тимбілдінгу»

Оскільки пріоритетними напрямами оновлення системи професійної (професійно-технічної) освіти визначено досягнення якості освіти, її відповідність запитам суспільства і держави, то виникає потреба змінювати характер педагогічних процесів. Винятково важливого значення набуває проблема формування життєвих компетентностей здобувачів освіти задля розв'язання важливих життєвих завдань та побудови індивідуального проєкту в професійної сфері. Формування життєвих компетентностей здобувачів освіти через педагогічний супровід з елементами тимбілдінгу є одним із способів ефективної взаємодії, яка може доповнити знання і розширити сферу майбутньої професійної діяльності.

Серед багатьох ідей Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, певне місце займає ідея формування творчої, цілеспрямованої, активної команди педагогічних працівників, які спроможні побудувати найбільш продуктивну форму організаційної взаємодії зі здобувачами освіти.

Розуміючи важливість освітнього середовища при формуванні майбутнього фахівця 26 квітня 2021 року методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Юлія Прокопенко провила  мотиваційний майстер-клас «Формування життєвих компетентностей шляхом педагогічного супроводу з елементами тимбілдінгу». Майстер-клас призначений для надання педагогічним працівникам знань щодо застосування конкретних методів і технологій, спрямованих на якісні зміни в діяльності педагогічного колективу. На майстер-класі 176 педагогічних працівників нашої країни розглянули  можливості застосування та використання тимбілдінгу в освіті, відпрацювали головні задачі тимбілдінгу, відчули «на собі» ефективність роботи в такому напрямку. Актуальність майстер-класу зумовлена специфікою організації освітнього процесу, можливістю удосконалення професійної компетентності, фахової майстерності.

 Відгуки учасників майстер-класу

среда, 10 марта 2021 г.

 Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області 01 березня 2021 року завершив дистанційний курс за темою «Освітній коучинг». Курс створений з урахуванням особливостей дистанційного навчання та передбачає самостійне онлайн-навчання з використанням інструментарію платформи дистанційного навчання та спілкування з тьютором (в разі потреби). Завдяки такому підходу щодо організації курсу, вдосконалити свої педагогічні компетентності змогли 211 освітян нашої країни. Результатом такого напрямку роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області є підвищення конкурентоспроможності педагогічних працівників на європейському та світовому ринку освітніх послуг.

Вітаємо учасників з отриманням сертифікатів!


пятница, 26 февраля 2021 г.

 В рамках дистанційного курсу “Освітній коучинг” НМЦ ПТО у Запорізькій області впродовж тижня надає педагогічним працівникам необхідний інструментарій для впровадження технік освітнього коучинга, який спрямований на розвиток і вдосконалення необхідних здібностей та навичок досягнення результатів у навчанні. До навчання долучилося 420 педагогічних працівників нашої країни. Учасники курсу створюють освітнє середовище з новими формами навчання шляхом практичного застосування набутих навичок. 15 лютого 2021 року відбулося онлайн консультування, на якому учасники курсу змогли зануритися в теплу атмосферу дружності та обговорити питання, які виникли на першому тижні плідної праці. Від тренера отримали практичні поради щодо використання технік, зазначених у курсі, не обійшлося й без родзинки — Прокопенко Юлія розкрила питання партнерства як однієї із багатьох складових формування освітнього середовища та поділилася технікою, спрямованою на аналіз роботи педагога “Щоденник коуч-педагога”. Попереду ще два тижні навчання і багато цікавого!


вторник, 12 января 2021 г.

 

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області з 08.02.2021-26.02.2021 року розпочинає дистанційний курс №2 за темою "Освітній коучинг"
Тренер – Прокопенко Юлія.
Одним із головних напрямків програми курсу є налагодження ефективного освітнього процесу та побудова організаційної культури, сфокусованої на розвиток кожного учня.
Під час навчання передбачається виконання різноманітних теоретичних та практичних завдань, результати яких впливають на отримання електронного сертифіката.Тривалість програми курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЕКТС).
Навчання відбуватиметься на сервісі Google Classroom.
Попередня реєстрація обов’язкова та відкрита до 06 лютого 2021 року за посиланнямhttps://forms.gle/y4nDpz975P8LZxhSA
З програмою навчального дистанційного курсу, умовами та необхідними інструкціями щодо початку навчання можна ознайомитись на сайті “Дистанційне навчання НМЦ ПТО у Запорізькій області” https://cutt.ly/2hj11rN

  EU4Skills Програма підготовки викладачів для чотирьох професій HORECA Завершився перший модуль навчання за Програмою підготовки викладачі...